Da bi ste pogledali ovaj sadržaj, neophodan vam je Adobe Flash plug-in!!!

O nama

Izdavačko - štamparsko preduzeće Cicero osnovano je 1989. kao jedna od prvih privatnih štamparija u Srbiji. Konstantan rast i razvoj preduzeća uzrokovao je da je za manje od dvadeset godina, Cicero postao jedan od vodećih štamparija u zemlji. Direkcija i studio smešteni su na Dedinju, dok se proizvodni pogon nalazi u Surčinu i proteže na 40 ari sopstvenog zemljišta, sa halama i magacinskim prostorom od oko 2000 m2.

Preduzeće ima 40 stalno zaposlenih radnika, grafički obrazovanih, koji se premanentno usavršavaju.

Pored uobičajenih štamparskih proizvoda, opredeljenje preduzeća je produkcija knjiga i magazina. U tom smislu, Cicero poseduje najsavremeniju opremu, počev od pripreme za štampu, same štampe, kao i knjigoveznice, čime je produkcija u potpunosti zaokružena.

Svojim kvalitetom Cicero je stekao klijente u skoro svim državnim organizacijama, javnim ustanovama, vodećim kompanijama u zemlji ali i u inostranstvu.


POLITIKA KVALITETA


U svrhu dostizanja vodeće pozicije na pružanju štamparskih usluga na tržištu Srbije, rukovodstvo CICERO je odlučilo da uvede sistem za menadžment kvaliteta prema standardu SRPS ISO 9001:2008.

Ciljevi kvaliteta društva CICERO d.o.o. su da se u potpunosti razumeju zahtevi naručilaca i krajnjih korisnika, kao i da se pružaju vrhunske štamparske usluge.

Postavljene ciljeve postižemo efektivnom organizacijom, stručnošću, predanim radom, stalnim unapređivanjem svih aktivnosti i investiranjem u savremenu štamparsku tehnologiju, a za konačnu ocenu naše uspešnosti najvažniji su stavovi naručilaca naših klijenata.

Ostvarivanje ciljeva kvaliteta zavisi od ukupnog angažovanja svih zaposlenih u preduzeću, od kojih se očekuje da izvršavaju svoje poslove i zadatke u skladu sa važećim procedurama, da ukažu na probleme i neusaglašenosti sistema i da predlažu bolje načine izvršavanja zadataka.

Ostvarivanje postavljenih ciljeva proveravamo kroz analize: uspešnosti obavljenih poslova, učešća na tržištu, finansijskih rezultata i zadovoljstva korisnika.

Rukovodstvo preduzeća se u potpunosti obavezuje na primenu, održavanje i stalno poboljšavanje sistema za menadžment kvalitetom i ostvarenje postavljenih ciljeva.

Milan Grbić
Direktor

Beograd, avgust 2009

  
Da bi ste pogledali ovaj sadržaj, neophodan vam je Adobe Flash plug-in!!!
Da bi ste pogledali ovaj sadržaj, neophodan vam je Adobe Flash plug-in!!!